Från nazismens slagord "Gott mit uns" - Gud är med oss

Från nazismens slag ord: ”Gott mit uns” – Gud är med oss..
En passning till er laziale som förnekar era starka kopplingar till nazirörelser.

Merda SS Nazio.. Fogna di citta!

Annonser